Privacybeleid

logoNU
sliderfront05
sliderlogo - copy
sliderfront07
logoNU - copy
sliderfront02
sliderlogo
sliderfront03
sliderlogo - copy
sliderfront04
Shadow

       +31 (0)85-4014438  |  info@newsunited.nl

 

AVG Verklaring News United 29 april 2018

1. Wie zijn wij?

News United staat als eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

2. Uw gegevens?

Voor onze administratie en afwerking van uw opdrachten zijn wij persoonlijke gegevens nodig. Deze gegevens kunnen bestaan uit:

Naam- en adresgegevens (inclusief e-mailadres en telefoonnummer) Kvk nummer en bankgegevens (zakelijk)

De gegevens die wij opslaan worden echter enkel gebruik voor zakelijke doeleinden. Wanneer wij voor u diensten gaan verrichten zijn wij deze gegevens nodig om u op de hoogte te houden van de opdracht en u de facturen en offertes te versturen. Met de door uw verstrekte gegevens wordt zorgvuldig omgegaan.

3. Gevoelige informatie

Binnen de bedrijfsvoering zullen wij geen gevoelige informatie opslaan.

4. Vertrouwelijkheid

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden niet aan derden ter hand gesteld.

Op de bovenstaande regel is echter een uitzondering van toepassing. Indien de fotograaf door verhindering niet aanwezig kan zijn, kan de opdracht worden uitbesteed aan een andere fotograaf. Deze krijgt dan de beschikking over enkele gegevens.

Denk hierbij aan:
Naam- en adresgegevens (inclusief e-mailadres en telefoonnummer) Locaties van de opdracht

5. Opslag, bescherming en duur

Uw persoonlijke gegevens zullen tijdens wettelijke verplichte termijnen worden opgeslagen. Na deze termijn zullen uw gegevens worden verwijderd, wanneer er geen sprake met is van een overeenkomst tot opdracht.

Facturen en offertes zullen in de administratie aanwezig blijven ook dit tijdens de wettelijke verplichte termijnen. Na deze termijnen zullen de facturen en offertes worden opgeborgen op een veilige locatie. De gegevens zullen dan echter alleen worden gebruikt bij controles.

De beelden (foto en video) worden altijd opgeslagen in het archief. Wanneer News United beelden maakt zullen deze altijd worden gearchiveerd. Indien u hier bezwaar tegen heeft dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken.

Als u de website bezoekt worden er enkele gegevens van u opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om de bezoekers aantallen te kunnen volgen. De gegevens zijn onder andere het land waar u woont, uw browser en de bezoekduur aan de website. Deze gegevens zijn afgeschermd en zijn echter enkel beschikbaar voor de directie.

Wanneer u contact opneemt via het contact formulier worden de door uw verstrekte gegevens opgeslagen. Deze gegevens zullen wij gebruiken om contact met u op te nemen.

Ook kunnen uw gegevens worden gebruikt voor de financiële administratie. Ook hierbij dragen wij zorg voor een voorzichtige afhandeling van uw persoonsgegevens.

6. Aansprakelijkheid

De directie, noch News United kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens die plaatsvindt zonder uw toestemming.

7. Toestemming

Indien u gebruik maakt van het contactformulier of de diensten van News United gaat u akkoord met opslaan van uw gegevens. Voor de genoemde doeleinden.

Wanneer wij in opdracht foto- en videobeelden maken geeft u toestemming om deze beelden te gebruiken voor verkoopdoeleinden. Deze foto en video beelden kunnen dan worden getoond op sociale media of de website.

Wanneer u het gebruik van de foto en videobeelden niet wil toestaan verzoeken wij u dit vooraf aan te geven of contact op te nemen met News United via het contactformulier.

8. Inzage

U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die wij van u hebben opgeslagen, voor zover deze onder de wet AVG vallen. U ontvangen hierover binnen vier weken een reactie.

Echter zullen foto- en videobeelden wel kunnen worden getoond, maar tegen misbruik zal worden opgetreden. De auteursrechten van de beelden blijven ten allen tijde bij de maker. Beelden mogen daarom ook niet ter inzage worden opgevraagd om vervolgens te worden gedeeld met derden.

9. Recht op correctie

U heeft het recht om feitelijke onjuiste gegevens te laten corrigeren. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient bij News United zullen wij overgaan tot verbetering aanvulling en/of verwijdering van de onjuiste gegevens.